Dierenpark Wissel

01maart2006
Bron: wisselzoo.nl
Kenmerkend aan Diernpark Wissel is de Tongerense beek, die dwars door het park stroomt.
Naast bekende dieren, heeft Dierenpark Wissel ook veel onbekende en zeldzame diersoorten, zoals tamarins, kuifmangabeys en binturongs.

In het dierenpark wordt aandacht besteed aan educatie en entertainment. Tijdens de dagelijkse rondleidingen vertellen dierverzorgers van alles over de dieren en hun levensstijl. Tussen 10:45 uur ’s ochtends en 14.45 uur ’s middags worden nagenoeg elk half uur presentaties gehouden bij verschillende dieren zoals de Aziatische kleinklauwotters, neusberen en ringstaartmaki's

In verband met de vogelgriep zijn er in Dierenpark Wissel ook maatregelen getroffen. De vogels hoeven niet afgeschermd of opgehokt te worden maar zijn wel allemaal gevaccineerd. De afschermplicht die vanaf 20 februari van kracht is geldt voor dieren van commerciële pluimveebedrijven, hobbydieren en het pluimvee van dierentuinen in hoogrisicogebieden, buiten de bebouwde kom.

Dierenpark Wissel heeft de vogels gevaccineerd omdat veel vogelsoorten in de dierentuin te gevoelig zijn voor stress om ze voor een lange periode binnen te houden.
Door de vaccinatie zijn de vogels een jaar lang beschermd tegen de vogelgriep.
Dierenpark Wissel