Landgoed Hoenderdaell

25november2009
bron: landgoedhoenderdaell.nl
Eind oktober zijn de eerste ringstaartmaki's verwelkomd op Landgoed Hoenderdaell. Eerst kwamen drie ringstaartmaki's het nieuwe binnen- en buitenverblijf verkennen, al snel gevolgd door twee dieren. Uiteindelijk moet de groep uit zeven dieren gaan bestaan.
Landgoed Hoenderdaell is een uitgestrekt natuurgebied aan de rand van Kleine Sluis (in de kop van Noord Holland). In drie jaar tijd is een voormalig akkerbouwgebied omgetoverd tot het huidige natuurgebied. Het landgoed bestaat uit een park met diverse dierverblijven en een natuurgebied. Op het landgoed is een grote diversiteit aan dier- en plantensoorten te zien.
Vooral vogels zijn goed vertegenwoordigd op het landgoed. Zo zijn er fazanten, flamingo’s, kroonkraanvogels en jufferkraanvogels, bergeenden, rietzangers en karekieten. Daarnaast is er een roofvogeltuin met 15 roofvogels, waaronder een kerkuil en een zeearend. Een valkenier geeft tweemaal daags een roofvogelshow. In de kinderboerderij zijn konijnen, kippen en dwerggeitjes te zien. En verder zijn er nog pauwen en damherten, kangoeroes, wolven en brilkaaimannen.

De ringstaartmaki’s hebben een binnenverblijf in de tropische kas. Het buitenverblijf bestaat uit een groot apeneiland met bomen. Op termijn moet het voor bezoekers mogelijk zijn om tussen de apen door te lopen. Wanneer alles volgens planning verloopt zijn over een half jaar ook penseelaapjes, doodshoofdaapjes en kapucijnaapjes te bezichtigen op het landgoed.
Neem alvast een kijkje op Landgoed Hoenderdaell!