GaiaPark Kerkrade

14juli2005
EZNC
GaiaPark Kerkrade is het eerste dierenpark dat volledig in de 21e eeuw ontworpen en gebouwd is. Een moderne dierentuin, met één centraal thema: de Gaia-gedachte.
De naam van het park verwijst naar Gaia, de Griekse godin van de aarde, het “moeder aarde symbool” uit de oudheid.

Het park is opgedeeld in verschillende leefgebieden, waar ongeveer 80 verschillende diersoorten leven. Een daarvan zijn de doodshoofdapen.

Zaterdagnacht, 9 juli is het eerste doodshoofdaapje van GaiaPark geboren. Na deze eerste geboorte van zaterdagnacht verwachten ze nog meer geboortes; want de GaiaParkgroep telt 16 volwassen vrouwtjes, waarvan er waarschijnlijk 8 zwanger zijn. Deze geboorte is helemaal bijzonder omdat de doodshoofdaap een bedreigde diersoort is en de apen in GaiaPark om deze reden deel nemen aan een European Endangered Species Programm (EEP).

Doodshoofdapen eten vooral vruchten, bladknoppen en allerlei insecten.