Natura Artis Magistra

15februari2006
Bron: Artis.nl
Gelegen in het centrum van Amsterdam is Artis een echte stadsdierentuin. Een beperkte ruimte en een aantal monumentale gebouwen dragen niet bij aan goede uitbreidingsmogelijkheden, toch zijn in Artis de verbouwingen in volle gang.
Door deze uitbreidingen is het mogelijk de leefomstandigheden van de dieren in Artis te verbeteren. Er wordt naar gestreefd de dieren meer ruimte te geven en het publiek dichter bij de dieren te brengen. Nadat het nieuwe insectarium eind vorig jaar al geopend werd, is het volgende project een vlindertuin.
De bouwplannen zullen ook consequenties hebben voor de diercollectie. Hierin moeten keuzes gemaakt worden. Ieder dier waarvan men opname in de dierentuin overweegt, moet aan drie eisen voldoen:
Ten eerste moet het dier een grote publiekswaarde hebben. Ten tweede is het van belang dat het in de dierentuin op een diervriendelijke wijze te houden zal zijn. En ten derde is het ook vanuit het oogpunt van natuurbehoud belangrijk dat het dier waarde heeft voor de Artis-collectie.
Artis