Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee

12april2006
Bron: ecomare.nl
Ecomare ligt in het Nationaal Park Duinen van Texel en bestaat uit een bezoekers- en informatiecentrum, zeehondenopvang, vogelopvang en zeeaquaria.
Ecomare is een landelijk erkend vogelasiel, gespecialiseerd in de opvang van kust- en zeevogels. Als gevolg van deze specialiteit sturen andere vogelopvangcentra zelfs zeevogels door naar Ecomare. Er worden vooral meeuwen, alken, zeekoeten, jan van genten, sterns, eenden en ganzen opgevangen.

In de vogelopvang kunnen gewonde of met olie besmeurde vogels weer op krachten komen. Zeevogels die onder de olie zitten kunnen niet meer duiken of drijven want door de olie gaat het verenkleed lekken. Meestal raakt een olieslachtoffer dan ook onderkoeld. In het opvangcentrum worden de vogels die sterk genoeg zijn schoongespoeld. Zes tot acht weken na de wasbeurt is het verenkleed weer helemaal ingevet en kunnen de vogels worden uitgezet.

Naast een vogelopvang heeft Ecomare ook een zeehondenopvang. In 1952 begon de toenmalige conservator van het Texels Museum als eerste in Europa met zeehondenopvang. Omdat er in Nederland in die tijd nog op zeehonden werd gejaagd, werden ze niet uitgezet. Tegenwoordig zet Ecomare jaarlijks ongeveer 30 zeehonden uit.

De gemiddelde leeftijd van de groep vaste bewoners is nu meer dan 20 jaar. Dat is ruim twee keer zo oud als hun soortgenoten in de Waddenzee. Sommige zijn blind of missen tanden en kiezen. Ook zijn deze dieren zo gewend aan hun verblijf in Ecomare dat zij grote moeite zouden hebben zich weer aan te passen aan het leven in de vrije natuur.
Ecomare