Stichting AAP

15augustus2006
Bron: Stichting AAP
Stichting AAP staat voor opvang van uitheemse dieren. Deze dieren, die vaak mishandeld of verwaarloosd zijn, worden niet alleen opgevangen maar ook herplaatst in een dierentuin of natuurreservaat.
Vaak gaat het om apen en andere uitheemse zoogdieren zoals wasberen, stinkdieren en prairiehondjes. De dieren kunnen afkomstig zijn van bijvoorbeeld de illegale handel, van circussen of van particulieren.

Wanneer de dieren bij stichting AAP binnenkomen, worden ze eerst in quarantaine geplaatst. Daarmee wordt het overdragen van besmettelijke ziektes voorkomen. Na een periode van zes weken worden de dieren in opvangverblijven geplaatst.

Soms hebben de dieren tijdens hun opvangperiode niet alleen lichamelijke maar ook geestelijke zorg nodig. Groepsdieren weten soms niet meer hoe ze met soortgenoten om moeten gaan. Ook zijn er dieren die weer moeten leren om natuurlijke gedrag te vertonen. Gedragsbiologen, dierenartsen en dierverzorgers zorgen samen voor deze dieren tot ze gezond zijn. Daarna is het de bedoeling dat de dieren weer zo snel mogelijk herplaatst worden, zodat er ruimte is voor nieuwe dieren.

Helaas lukt het lang niet altijd om de dieren te herplaatsten en een beter onderkomen te geven. Daarom werkt stichting AAP plannen uit om opvanghuizen te realiseren, waar de dieren de rest van hun leven kunnen blijven.

Een andere manier om overbevolking van de opvang binnen de perken te houden is het geven van goede voorlichting. Dieren die niet aangepast zijn aan het leven in gevangenschap, zullen nooit goed door mensen te houden zijn.
Stichting AAP