Een eeuw vogels beschermen

19december2007
Bron: KNNV Uitgeverij, Zeist
In Nederland wordt al iets langer dan een eeuw aan vogelbescherming gedaan. Directeur Frank Saris, directeur van Sovon Vogelonderzoek Nederland, vond dat een mooie aanleiding voor een boek.
Saris heeft dit boek gemaakt, samen met een aantal schrijvers die hun sporen op vogelgebied verdiend hebben.

Het boek begint met een overzicht van wat er ooit in Nederland rondvloog. Dit is voor een belangrijk deel gebaseeerd op opgravingen en restanten uit beerputten. Uit de Naturalis historica van de procurator Plinius is bekend geworden welke dieren Nederland bevolkten in de Romeinse tijd. Dat waren onder andere witrugspechten, schreeuwarenden en kroeskoppelikanen en ook de nu uitgestorven niet-vliegende reuzenalken.
In het boek is ook een hoofdstuk 'Vogelbescherming met een gekarteld randje' opgenomen, een bijdragen van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie. Ook voor leken, die geen 24.000 vogelzegels uit 262 verschillende landen verzamelen, is dit een boeiend hoofdstuk.
De meeste hoofdstukken hebben betrekking op onderzoek en vogelbescherming. Het boek verhaalt over de aanleiding op Vogelbescherming op te richten (sterntjes op dameshoeden, eind 19e eeuw) tot de vernietiging van het bodemleven van de Waddenzee door mosselroof en kokkelvisserij. Dit zijn twee voorbeelden van hoe belangrijk het is om het leefgebied van vogels te beschermen en wat er gebeurt als je dat niet doet.
Er is ook een hoofstuk getiteld 'Vogelfotografie en –bescherming, van de pioniers tot de activisten.' Op de bijgeleverde dvd staat materiaal van fotografen en filmers, ook van de pioniers van het eerste uur.
Ook Jac. P. Thijsse, de beroemde schrijver van natuur albums is te horen op de dvd. Hij spreekt de kijker toe: 'Het Nederlands landschap, met zijn rijke flora en fauna en zijn velerlei schilderachtigheid, wordt door tal van omstandigheden sterk bedreigd. En het is onze plicht om voor nu en later die schoonheid en die rijkdom te behouden.'

Een eeuw vogels beschermen
Samenstelling Frank Saris, eindredactie Fred Hustings.

ISBN 978 90 5011 237 6