Effect van voer op verenpikken

15oktober2008
Bron: wageningenuniversiteit.nl
Een promovendus in Wageningen toonde aan dat het verenpikgedrag bij kippen verminderd kan worden door de dieren ‘verdund’ voer te geven. De kippen zijn dan meer tijd kwijt met eten en gaan significant minder verenpikken.
Boskippen besteden zestig procent van hun tijd met voedsel zoeken en eten. Verenpikgedrag wat gezien wordt bij gedomesticeerde kippen kon wel eens een afgeleide vorm van dit gedrag zijn, zo vermoeden ethologen. Legkippen krijgen energierijk voer en zijn dus zeer snel klaar met eten en gaan zich dan vervelen. Tijdens experimenten werd het gangbare voer verdund met zand en vezels. De kippen waren langer bezig om hun maaltijd bij elkaar te pikken. Ook waren de kippen eerder verzadigd door het voer met de vezels, dit licht zwaarder op de maag. Het aangepaste voer leidde tot significant minder verenpikken, maar alleen wanneer de kuikens al van jongs af aan het vezelrijke voer voorgezet kregen. Wanneer alleen de volwassen dieren het aangepaste dieet kregen, was het al te laat. Het pikgedrag was dan al aangeleerd.

De resultaten van dit onderzoek worden al toegepast in de praktijk: enkele broedbedrijven in Nederland zijn de samenstelling van het voer al aan het aanpassen. Een nadeel voor de praktijk is dat er meer voer gekocht moet worden en dat er ook iets meer mest geproduceerd wordt. Maar het speelt wel in op de toekomst. Vanaf 2011 wordt er een verbod op snavelbehandelen ingevoerd en in 2012 worden legbatterijen en kooisystemen verboden. Vanaf dan worden alle kippen in scharrel- en volièrestallen gehuisvest. Bij deze staltype is onderlinge agressie een groot probleem.