Encyclopedia of Aviculture

22juli2009
Source: Hancock House Pub Ltd, 2007
Avicultuur is 'het houden en vaak fokken van vogels en de cultuur daar omheen'. Vaak is avicultuur niet beperkt tot het houden en fokken van vogels maar is er ook aandacht voor het behoud van de natuurlijke habitat en voor campagnes om het publiek daar bewust van te maken (definitie uit Wikipedia).
Deze encyclopedie van de Avicultuur werd in eerste instantie opgezet als naslagwerk over Afrikaanse vogelsoorten die wereldwijd gehouden worden in privé collecties en in dierentuinen. Maar de informatie bleek veel algemener toepasbaar. Diverse wereldwijde experts op het gebied van de avicultuur hebben hun bijdrage geleverd en het resultaat is een waarlijk internationaal handboek voor de avicultuur.
Praktische methodes die in de praktijk gebruikt worden, worden aangereikt aan de aviculturist. Er zijn methodes voor het houden en fokken van vrijwel alle vogelfamilies in de wereld. De besproken vogelssoorten variëren van de grootste vogels ter wereld, de struisvogel, tot de kleine kolibries. Ook enkele bijzondere vogelsoorten worden behandeld zoals de kiwi, zadelbekooievaar, bijeneters, zwaluwen en de Congopauw.
Er wordt informatie verstrekt over voeding, huisvesting, of vogelsoorten met elkaar samen gehuisvest kunnen worden en over het met de hand grootbrengen van jonge dieren.

Tegenwoordig is de uitdaging voor de aviculturist om de vogels zich in gevangenschap te laten voortplanten en zo een gezonde populatie te krijgen en te houden die niet afhankelijk meer is van in het wild gevangen dieren. De schrijvers van dit boek hopen dat dat met de verstrekte informatie in deze encyclopedie (beter) zal lukken.


Glen Holland
Encyclopedia of Aviculture
Hancock House Pub Ltd, 2007
ISBN-10: 0888394608
ISBN-13: 978-0888394606