Essentials of Disease in Wild Animals

02maart2011
Uitgever: Wiley-Blackwell, 2006
De relatie tussen wilde dieren, gedomesticeerde dieren en mensen op het gebied van ziekte en gezondheid staat flink in de belangstelling. Ziektes bij mensen en gedomesticeerde dieren zijn gerelateerd aan ziektes bij wilde dieren. Ook kunnen dierziektes effect op natuurbehoud hebben.
Een algemene introductie in ziekteleer wordt geboden met hoofdstukken als: wat is ziekte, waardoor wordt dit veroorzaakt, hoe wordt ziekte beschreven en bepaald. Termen als virulentie, pathogeniteit, weerstand en overdracht van ziektes worden beschreven. Infectieziektes, maar ook ziektes veroorzaakt door verkeerde voeding of toxische stoffen worden beschreven. Zowel de effecten van een ziekte op een individueel dier als op een populatie worden beschreven. En er wordt een hoofdstuk besteed aan ziektes die gemeenschappelijk zijn voor zowel wilde als gedomesticeerde dieren en mensen (zoonoses). Het boek pretendeert niet een refentiewerk voor pathofysiologie te zijn maar biedt meer een overzicht over ziektes die bij wilde dieren voorkomen en biedt een inkijkje in de complexiteit van ziekte en gezondheid.

Het boek is interessant voor diergeneeskundigen, ecologen, populatie biologen en mensen die werkzaam zijn in de humane gezondheidszorg.

Essentials of Disease in Wild Animals
Gary E. Wobeser
Publisher: Wiley-Blackwell, 2006
ISBN-10: 0813805899
ISBN-13: 978-0813805894