Exotic Animal Care and Management

11januari2012
Publisher: Delmar Cengage Learning, 2008
Zoals de titel al aangeeft gaat dit boek over exotische dieren, en dan vooral die dieren die als huisdier gehouden worden. Uitgangspunt is dat de meeste medische problemen met exotische dieren veroorzaakt worden door een gebrek aan diersoort specifieke kennis.
Dit studieboek biedt uitgebreide informatie over de verzorging en het houden van exotische dieren. Gedrag, huisvesting, verzorging en voeding worden per specifieke diersoort behandeld. Ook diverse (veelvoorkomende) ziektebeelden worden per diersoort besproken. Het herkennen van deze aandoeningen en de behandelingen worden uitgewerkt. Ook wordt dit vanuit een veterinair standpunt gedaan. Zaken als anesthesie, toedienen van medicatie, plaatsen van injecties en het immobiliseren van de dieren worden uit de doeken gedaan.
De eerste hoofdstukken zijn algemeen en gaan over het houden van exotische dieren als huisdier en de wet. Dan volgen er hoofdstukken over kleine zoogdieren, reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, alpaca’s en lama’s en hangbuikzwijntjes. Plaatjes, diagrammen en foto’s verduidelijken de tekst.
Aan het eind van ieder hoofdstuk staan ook nog suggesties voor meer boeken/artikelen over dat specifieke dier.


Exotic Animal Care and Management
Vicki Judah, Kathy Nuttall
Publisher: Delmar Cengage Learning, 2008
ISBN-10: 9781418041984
ISBN-13: 978-1418041984