Fokkerij Degoe

Koppelen

Degoevrouwtjes zijn geslachtsrijp als ze ongeveer drie maanden oud zijn, maar op die leeftijd zijn de dieren nog onvoldoende ontwikkeld om een nest jongen te dragen en groot te brengen. Wacht met koppelen tot de degoes ongeveer vijf maanden oud zijn. De cyclus van een degoevrouwtje duurt 30 dagen. Zet altijd het vrouwtje in de kooi van het mannetje en nooit andersom. Hoe jonger de dieren zijn wanneer ze gekoppeld worden, hoe minder problemen het oplevert. Degoes zijn erg gehecht aan elkaar en wisselen zelden van partner. Laat een paartje daarom altijd bij elkaar, dan zullen er ook geregeld jongen geboren worden.

Dekking

Wanneer een vrouwtje een dekking van het mannetje toestaat, verschilt per dier, maar dit is meestal eens per twee of drie weken. Wanneer een mannetje en vrouwtje samen gehouden worden, zullen de dieren zelf het tijdstip van de dekking bepalen. Als het vrouwtje vruchtbaar is, ruikt het mannetje dat. Er volgt dan een ritueel van babbelen, elkaars gezicht likken en elkaar besnuffelen. Daarna zal het mannetje het vrouwtje dekken. Na de dekking kan het mannetje gewoon bij het vrouwtje blijven.

Dracht

De draagtijd van een degoe is ongeveer 90 tot 93 dagen. Dat is vrij lang voor een knaagdier. Het is niet altijd even goed zichtbaar of een degoevrouwtje zwanger is. Dat hangt af van het aantal jongen dat het dier draagt.

Geboorte

De jongen zijn bij de geboorte al vrijwel geheel ontwikkeld: de dieren zijn behaard, hun ogen en oren zijn open en de jongen kunnen al lopen. Het zijn dus nestvlieders. Gemiddeld worden er 3 tot 10 jongen geboren.

Zorg voor de jongen

Na de geboorte kruipen de jongen onder hun moeder voor beschutting en om te drinken. Na een paar weken knabbelen de dieren al wat mee aan het voedsel dat de ouders ook eten, maar de jongen hebben de moedermelk nog wel hard nodig. Zodra de jongen een leeftijd van 5 tot 6 weken hebben, drinken ze geen melk meer bij de moeder, maar zijn dan nog te jong om helemaal voor zichzelf te zorgen. Het is beter om de jongen bij de moeder te laten tot de dieren ongeveer 8 weken oud zijn.