Fokkerij Kleurmuis

Koppelen

Vrouwtjesmuizen worden geslachtsrijp als ze drie maanden oud zijn, maar het is beter om te wachten met fokken tot ze vier maanden oud zijn.

Dekking

Ongeveer 1 keer in de vier tot zes dagen wordt het vrouwtje bronstig en laat ze de dekking toe. De cyclus is per muis verschillend. Bij jonge vrouwtjes is de vagina door een membraan (vlies) afgesloten, dat na ongeveer 35 dagen spontaan verdwijnt. Dan vindt ook de eerste eisprong plaats.
Is het vrouwtje paringsbereid, dan ruikt het mannetje dat. Het vrouwtje wordt besnuffeld en gelikt. Het mannetje jaagt achter het vrouwtje aan tot zij stil blijft staan. Het vrouwtje steekt dan haar achterlijf omhoog en doet haar staart opzij. De paring zelf duurt maar enkele seconden en wordt regelmatig herhaald.

Dracht

De dracht duurt gemiddeld 18 tot 21 dagen. Aan het einde van de dracht begint het vrouwtje een nest te maken.

Geboorte

De jongen komen naakt en blind ter wereld. De ogen en oren zijn nog gesloten. Bij de geboorte weegt een muisje slechts 1,5 gram. Per worp worden gemiddeld 4 tot 11 jongen geboren. De grootte van de worp is afhankelijk van de leeftijd van de muis en haar conditie. Na de geboorte is het vrouwtje binnen 24 uur weer bronstig. Als het mannetje niet is weggehaald, wordt het vrouwtje meteen weer gedekt.

Zorg voor de jongen

Na ongeveer drie dagen begint de vacht van de jonge muizen te groeien en verschijnt de aftekening. Na tien dagen is de vacht volledig ontwikkeld. Vier dagen daarna gaan de ogen open en beginnen de jongen al wat vast voer te eten. De jongen hebben echter nog steeds moedermelk nodig. Vanaf een leeftijd van ongeveer drie tot vier weken kunnen de jonge muizen van de moeder gescheiden worden. Het is aan te bevelen om dan in elk geval de mannetjes uit het nest weg te halen, aangezien die na vijf weken al geslachtsrijp kunnen zijn.