Gedrag Valkparkiet

Basis gedrag

Deze parkiet wordt in de natuur het meest aangetroffen in groepjes van twee tot twaalf vogels. Soms worden er zelfs groepen van enkele honderden exemplaren gevormd. De valkparkiet bevindt zich veel op de grond op zoek naar voedsel, omdat hij bijna geheel afhankelijk is van de zaden van grassen en struiken. ’s Morgens en ’s avonds wordt er gedronken. Overdag zit hij vaak in de lengterichting op (dode) takken te rusten, dit geeft een goede camouflage. In de voliáre is dit gedrag ook wel waar te nemen. De valkparkiet is in de natuur een algemeen voorkomende vogel, hij is de snelste vlieger van alle Australische kromsnavels. Hoewel hij daar vrij schuw is past hij zich in de voliáre toch gemakkelijk aan.

Groepsveranderingen

Delen met andere diersoorten

Deze vogels leven gemakkelijk met andere vogels samen behalve met andere papegaaiensoorten.