Gedrag Kwartel

Basis gedrag

Kwartels zijn echte scharrelaars. Hoewel ze nooit vlieggedrag vertonen kunnen ze wel degelijk vliegen. Bij schrik of wanneer iets buitengewoon lekkers wordt geserveerd kunnen ze er snel bijzijn door te "vliegen". Ze hebben een opwaartse niet gecoordineerde vliegbeweging en knallen dus ook makkelijk tegen gaas of groenborders. Kwartels eten praktisch alles. Men moet wel opletten want kwartels zijn net als kippen zeer vatbaar voor vetzucht. Verder zijn het zeer gezellige en sociale dieren die door weinig medevoliere-bewoners worden aangevallen.

Groepsveranderingen

Delen met andere diersoorten

De Chinese en Japanse kwartel kunnen over het algemeen in de voliere het met alle andere vogels goed vinden. De Californische kuifkwartel veroorzaakt nog wel eens onrust door naar hoge takken te vliegen.
Zet in één voliere niet meerdere soorten kwartels, dat geeft problemen.
Agressievere kromsnavelsoorten zouden het op de hen en hun jongen kunnen voorzien.