Gedrag Zand Wallabi

Basisgedrag

De zand wallabi is een sociaal dier en leeft in het wild in groepen. Overdag schuilen de dieren in het dichte struikgewas. ’s Avonds en ’s nachts komen de wallabies tevoorschijn om te eten.

Groepsveranderingen

Wanneer er een nieuw dier in de groep geïntroduceerd wordt, kan er agressie ontstaan tussen de dieren onderling, vooral bij mannetjes. Dit duurt totdat de plaats van het nieuwe dier in de groep bepaald is. Een dier dat tijdelijk uit de groep verwijderd wordt en later weer terug geplaatst wordt, geeft weinig problemen.

Delen met andere diersoorten

De zand wallabi is een sociaal dier en kan in gevangenschap in groepen gehouden worden. Het dier kan ook samen met de emoe gehouden worden.