Gedrag Zwarthalszwaan

Algemeen

Zwarthalszwanen vormen koppels voor het leven. Meestal worden de paren in het eerste of het tweede levensjaar gevormd. Met een leeftijd van twee jaar kan een koppel voor nageslacht zorgen, maar meestal duurt het wel drie of vier jaar voor de eerste eieren worden gelegd. Deze zwanen dienen per koppel gehuisvest te worden. Als meer vogels samen zitten, zullen de mannetjes waarschijnlijk gaan vechten.
Als zwarthalszwanen over een grote vijver beschikken, zullen de zwanen niet vaak het water verlaten. Zwarthalszwanen kunnen zich op het land slecht voortbewegen.
Zwarthalszwanen zijn niet helemaal winterhard, maar zolang het niet streng vriest, of de vogels over open water beschikken, kunnen deze zwanen lang buiten blijven. als de vijver dichtvriest, omdat er bijvoorbeeld geen grondwater bij stroomt, is het beter de dieren in een afgeschermde ruimte te brengen.

Delen met andere diersoorten

Zwarthalszwanen kunnen in de broedtijd agressief zijn naar andere watervogels en naar mensen. Zeker zodra mensen dicht in de buurt van het nest komen, kunnen de zwanen hard met de vleugels slaan. In sommige situaties kunnen deze zwanen in de broedtijd met andere watervogels worden gehouden, maar dat is meestal niet mogelijk.