Gedrag Streepkopgans

Algemeen

Streepkopganzen vormen koppels voor het leven. Meestal worden de paren in het eerste of het tweede levensjaar gevormd. Met een leeftijd van twee jaar kan een vrouwtje voor nageslacht zorgen, maar meestal duurt het wel drie of vier jaar voor de eerste eieren worden gelegd. De mannelijke dieren zijn geslachtsrijp met een leeftijd van drie jaar. Deze ganzen kunnen per koppel gehuisvest worden. Ook in grote groepen zijn deze vogels goed te houden.
Streepkopganzen zijn in de broedtijd nauwelijks agressief zijn naar andere watervogels. Als het perk ruim genoeg is, kunnen de streepkopganzen in een gemengde collectie of in een grote groep gehouden worden.
Zelfs als streepkopganzen over een grote vijver beschikken, zullen de dieren veel op het land zijn. Streepkopganzen grazen heel graag.
Streepkopganzen zijn winterhard. Zelfs bij zeer strenge vorst kunnen deze ganzen buiten blijven en hebben geen afdak nodig, zolang de vogels uit de wind kunnen zitten. Wel dienen de ganzen de beschikking te hebben over open zwemwater.

Delen met andere diersoorten

Keizerganzen zijn in de broedtijd nauwelijks agressief naar andere watervogels. Als het perk ruim genoeg is, kunnen de keizerganzen in een gemengde collectie gehouden worden.