Gedrag Brandgans

Algemeen

Brandganzen vormen koppels voor het leven. Meestal worden de paren in het eerste of het tweede levensjaar gevormd. Met een leeftijd van twee jaar kan een vrouwtje voor nageslacht zorgen, maar meestal duurt het wel drie of vier jaar voor de eerste eieren worden gelegd. De mannelijke dieren zijn geslachtsrijp met een leeftijd van drie jaar. Deze ganzen kunnen per koppel gehuisvest worden. Ook in grote groepen zijn deze ganzen goed te houden.
In de broedtijd zijn brandganzen luidruchtig. Vooral de mannetjes maken als er gevaar dreigt een hard geluid dat ver te horen is. Brandganzen zijn niet geschikt om te houden in een buurt met lastige buren.
Zelfs als brandganzen over een grote vijver beschikken, zullen de dieren veel op het land zijn. Brandganzen grazen heel graag.
Brandganzen zijn winterhard. Zelfs bij zeer strenge vorst kunnen deze ganzen buiten blijven en hebben geen afdak nodig, zolang de vogels uit de wind kunnen zitten. Wel dienen de ganzen de beschikking te hebben over open zwemwater.

Delen met andere diersoorten

Brandganzen kunnen in de broedtijd agressief zijn naar andere watervogels. Als het perk ruim genoeg is, kunnen de brandganzen in een gemengde collectie gehouden worden.