Gedrag Nijlgans

Algemeen

Nijlganzen vormen koppels voor het leven. Meestal worden de paren in het eerste of het tweede levensjaar gevormd. Met een leeftijd van twee jaar kan een vrouwtje voor nageslacht zorgen, maar meestal duurt het wel drie of vier jaar voor de eerste eieren worden gelegd. De mannelijke dieren zijn geslachtsrijp met een leeftijd van drie jaar. Deze ganzen kunnen alleen per koppel gehuisvest worden.
Zelfs als nijlganzen over een grote vijver beschikken, zullen de dieren veel op het land zijn. Nijlganzen grazen heel graag.
Nijlganzen zijn winterhard. Zelfs bij zeer strenge vorst kunnen deze ganzen buiten blijven en hebben geen afdak nodig, zolang de vogels uit de wind kunnen zitten. Wel dienen de ganzen de beschikking te hebben over open zwemwater.

Delen met andere diersoorten

Nijlganzen zijn altijd zeer agressief zijn naar andere watervogels. Zelfs als het perk ruim genoeg is, kan deze soort nooit in een gemengde collectie gehouden worden.