Gedrag Bennet Wallabi

Basisgedrag

De bennet wallabi is een nachtdier. Overdag slaapt het dier in het struikgewas. ’s Avonds en ’s nachts komt het dier tevoorschijn om te eten. De bennet wallabi eet zowel het gras op open vlaktes als bladeren van de struiken. In het wild leeft deze wallabi voornamelijk solitair, maar in gevangenschap kan het dier groepen gehouden worden.

Groepsveranderingen

Wanneer er een nieuw dier in de groep geïntroduceerd wordt, kan er agressie ontstaan tussen de dieren onderling, vooral bij mannetjes. Dit duurt totdat de plaats van het nieuwe dier in de groep bepaald is. Een dier dat tijdelijk uit de groep verwijderd wordt en later weer terug geplaatst wordt, geeft weinig problemen.

Delen met andere diersoorten

In het wild leeft de bennet wallabi voornamelijk solitair, maar in gevangenschap kan het dier goed met andere soortgenoten gehouden worden. De bennet wallabi kan ook samen met de emoe gehouden worden.