Gedrag Duif

Basis gedrag

Net als bij de in troepen levende stamvorm hebben huisduiven behoefte aan contact met hun soortgenoten om zich veilig en op hun gemak te voelen. Hun onderkomens in de vorm van duivenslagen vertonen overeenkomst met de broedkolonies van rotsduiven, waarin onder de individuen een duidelijke sociale structuur bestaat.
Als monogame dieren leven huisduiven paarsgewijs. Duivenhuwelijken blijven levenslang bestaan, voor zover ze niet om fokredenen of dood beëindigd worden. Gedwongen omparen lukt meestal gemakkelijk en snel.

Groepsveranderingen

Delen met andere diersoorten