Gedrag Dwerghamster

Basisgedrag

Russische dwerghamster: Russische dwerghamsters zijn kortstaarthamsters. Zoals alle kortstaarthamsters leven deze dieren als paartje of in een klein groepje. Ook in gevangenschap hebben Russische dwerghamsters graag gezelschap van soortgenoten. De tijden dat de Russische dwerghamster uit zijn hol komt, is variabel: soms ’s nachts, maar ook overdag of beide. Deze dwerghamsters zijn vrij rustig. Het zijn geen vlugge renners, zoals de Chinese of Roborovski dwerghamster, maar de dieren zijn wat bedachtzamer in hun doen en laten. Russische dwerghamsters zijn geen goede klimmers. Geuren vormen een belangrijk onderdeel van de communicatie tussen Russische dwerghamsters. Hiermee markeren de dieren hun territorium en de dwerghamsters herkennen elkaar aan de geur. Russische dwerghamsters zijn schone dieren. De dieren wassen zich regelmatig en houden hun vacht zelf goed schoon.

Campbelli dwerghamster: Campbelli dwerghamsters zijn vooral in de schemering actief. Overdag slapen de dieren meestal. Het zijn geen echte klimmers en blijven liever op de grond. Campbelli dwerghamsters zijn sociale dieren en herkennen elkaar aan de geur. Het is een van de weinige hamsters die er een enigszins monogaam leven op na houd. Zijn twee hamsters eenmaal op elkaar gesteld geraakt, dan zal zowel het mannetje als het vrouwtje weinig interesse hebben in soortgenoten van het andere geslacht.

Roborovski dwerghamster: Roborovski dwerghamsters zijn kortstaartdwerghamsters en zijn sociale dieren. De hamsters leven dus in groepen. Roborovski dwerghamsters zijn ’s avonds laat, ’s nachts en in de vroege morgen het actiefst. Ondanks hun actieve instelling klimmen deze dieren niet zo veel. De dieren zijn meer ingesteld op een leven op de grond. Roborovski dwerghamsters zijn niet alleen vriendelijk voor elkaar, maar ook voor mensen en zullen niet snel bijten. Een goede behandeling van de dieren kan hieraan bijdragen.

Chinese dwerghamster: Chinese dwerghamsters zijn vrijwel uitsluitend in de schemering en ’s nachts actief. Overdag trekken de dieren zich terug in hun hol en laten zich dan zelden zien. Chinese dwerghamsters zijn goede klimmers en tamelijk levendig. Een nadeel is dat deze hamsters niet echt vriendelijk zijn ten opzichte van hun soortgenoten. Chinese dwerghamsters leven in het wild solitair en dienen in gevangenschap ook solitair gehouden te worden. Tegenover soortgenoten zijn de dieren erg onverdraagzaam en soms zelfs agressief, tegen hun verzorger kunnen deze hamsters juist bijzonder vriendelijk zijn en bijten uitsluitend als ze zich bedreigd voelen. Chinese dwerghamsters worden makkelijk tam.

Groepsveranderingen

Dieren van een bestaande groep staan niet geheel open voor nieuwkomers. Dat betekent dat er beter geen volwassen dieren in een bestaande groep geplaatst kunnen worden, aangezien de groep deze indringer zal verjagen. Hierbij kunnen hevige gevechten ontstaan. Toch is het niet onmogelijk om nieuwe volwassen dieren te introduceren. Zet alle dieren die samen een nieuwe groep moeten vormen in een onbekend en geurloos verblijf. In een dergelijke nieuwe omgeving, waar alle dieren dezelfde geur met zich mee dragen, is er meestal geen aanleiding om te gaan vechten. Bedenk wel dat er alleen groepen gevormd kunnen worden bij Russische, Campbelli en Roborovski dwerghamsters. Chinese dwerghamsters leven solitair.

Delen met andere soorten

Andere huisdieren kunnen beter van de dwerghamster gescheiden gehouden worden. Er ontstaan niet altijd onderlinge problemen, maar de kans erop bestaat steeds. Niemand kan voorspellen hoe de dieren plotseling op elkaar reageren.