Gedrag Kleurmuis

Basisgedrag

Kleurmuizen zijn actieve en nieuwsgierige dieren. Overdag zijn de dieren rustiger en slapen ze veel, terwijl de muizen ’s avonds en ’s nachts actiever worden. Ook overdag kunnen muizen actief zijn, maar tussendoor nemen de dieren wel een rustperiode. Kleurmuizen zijn goede klimmers. Hierbij hebben ze veel profijt van hun staart, die ze als roer gebruiken en ergens omheen kunnen draaien. Kleurmuizen zijn groepsdieren. De dieren dienen daarom altijd minstens met z’n tweeën gehouden te worden, maar nog beter is om de muizen met wat meer soortgenoten samen te laten leven. De dieren in de groep zijn verdraagzaam ten opzichte van elkaar en gevechten binnen een groep komen nauwelijks voor. Een voorwaarde is wel dat de dieren elkaar van jongs af aan kennen.
Typerend is dat er in groepen muizen een duidelijke hiërarchie is. De dominantere vrouwtjes en mannetjes uit de groep zijn de enige die zich ten tijde van grote stress kunnen voortplanten. Bij minder dominante dieren is in zo’n situatie de hormoonhuishouding dusdanig ontregeld dat de dieren geen jongen op de wereld kunnen zetten. Bij goed verzorgde muizen komt dit normaal gesproken niet voor.

Groepsveranderingen

Wanneer er een volwassen kleurmuis in een bestaande groep met volwassen dieren geplaatst wordt, dan wordt deze als indringer gezien en verjaagd. Hierbij kunnen hevige gevechten ontstaan. Wanneer een groep kleurmuizen het onderling prima kan vinden, haal dan nooit een of meer dieren gedurende een dag of een paar dagen van de groep weg. Kleurmuizen herkennen elkaar namelijk aan de geur. Een dier dat een tijdje weg is geweest, heeft een andere geur bij terugkomst en zal niet meer herkend worden door de groep. Jonge dieren kunnen probleemloos bij elkaar gezet worden, ook als ze elkaar niet kennen. Ook jongen die in een groep geboren worden, worden door alle muizen uit die groep geaccepteerd.
Het wil niet zeggen dat het helemaal niet mogelijk is om verschillende volwassen muizen bij elkaar te zetten. Zet de dieren allemaal tegelijk in een kooi die van tevoren goed schoongemaakt is en zorg voor veel afwisseling, zoals lekkere hapjes en allerlei nieuwe speeltjes. De dieren zijn dan zo druk bezig met eten en de kooi verkennen dat ze geen tijd hebben om elkaar aan te vallen. Houdt ze wel in de gaten om in te grijpen als dat nodig is.

Delen met andere diersoorten

Muizen zijn sociale dieren en houden van gezelschap. Toch moet uitgekeken worden met andere huisdieren, want hun verdraagzaamheid richt zich meestal alleen op soortgenoten. Het contact met andere diersoorten kan het beste zoveel mogelijk vermeden worden.
Sommige dieren (honden, katten) zullen de muis als prooidier zien, en de snelle bewegingen die de muis maakt zal het natuurlijke jachtinstinct opwekken. Kleinere dieren zoals goudhamsters, gerbils of dwerghamsters zullen als concurrentie worden gezien, waardoor gevechten kunnen ontstaan.