Gedrag Nandoe

Groepsveranderingen

Indien nieuwe vogels bij een groep nandoes worden geplaatst, worden nieuwe dieren meestal niet meteen geaccepteerd door de groep. De nieuwe nandoes worden achterna gezeten en soms getrapt. Dat is om duidelijk te maken wie de baas is. Dat is meestal van korte duur, maar voordat een nieuwe nandoe zich thuis voelt, gaan er meestal een of twee dagen overheen.

Delen met andere diersoorten

Nandoes leven van nature samen met veel andere diersoorten in de buurt. In gevangenschap zijn veel combinaties mogelijk. De nandoes kunnen samenleven met bijvoorbeeld grote grazers of andere loopvogels zoals de struisvogel of de emoe.

Stress

Nandoes in een onbekende omgeving vertonen stressverschijnselen. Als de dieren in een nieuw verblijf worden geplaatst, zelfs al is dat op hetzelfde terrein, dan zijn de dieren stressgevoelig.
Sommige jonge nandoes raken slecht gewend aan geluiden uit de omgeving. Telkens als een vreemd geluid te horen is, zorgt dat voor een schrikreactie bij de dieren. Dat kan een oorzaak zijn van stress.
Dagelijkse regelmaat en rust zijn voor jonge nandoes belangrijk. Kuikens dienen altijd eten tot hun beschikking te hebben, omdat anders de kleinste vogels onvoldoende de kans krijgen om genoeg te eten.
Nandoes kunnen beter nooit individueel gehuisvest worden. Een nandoe dient met ten minste één soortgenoot in een verblijf te zitten.

Fok

Hennen zijn op twee jarige leeftijd geslachtsrijp en hanen met drie jaar. Als gekozen wordt om met de nandoes te fokken, kunnen de vogels het beste met twee hennen en één haan samen in een verblijf worden geplaatst. In deze samenstelling is het bevruchtingspercentage van de eieren het hoogst. Het leggen van de eieren begint in maart. Nandoes produceren normaal 15 tot 30 eieren per jaar. Dat aantal kan in sommige gevallen nog iets hoger zijn. Om de twee à drie dagen wordt een ei gelegd, dat ongeveer zeshonderd gram weegt.
De hanen baltsen door met de nek over hun rug te zwaaien en met de vleugels te klapperen. Ook de hennen klapperen in deze periode met de vleugels. Een hen zoekt de haan op en gaat voor de haan liggen. Vervolgens zal een paring plaatsvinden.
De haan maakt een kuiltje in het zand als nest. Het nest kan ook gemaakt worden in stro. Meerdere hennen leggen de eieren in het nest. De haan broedt de eieren uit en brengt de kuikens groot. In het broedseizoen kunnen nandoehanen agressief zijn. Nandoehanen zijn niet zo gevaarlijk als andere grote loopvogels. Nandoes zijn immers niet zo zwaar. De hanen kunnen in de broedperiode vervelend zijn. Agressief gedrag komt meestal niet voor bij nandoehanen.