Gedrag Oost-Afrikaanse driehoornkameleon

Basis gedrag

De meeste kameleons leven solitair. Je kan ze dus ook het beste houden uit het zicht van andere soort genoten. Kameleon's zijn ook erg stress gevoelig en moeten echt zo min mogelijk gehanteerd en zo veel mogelijk met rust gelaten worden. Bij gevaar vertouwen kameleons in eerste instantie op hun schutkleur en verstoppen hun lichaam achter de tak waar ze op zitten. Daarna dreigen ze met hun kleuren, opgeblazen lichaam, opgezette keel, open bek en sissen. Ze kunnen hard bijten. Ook zijn ze in principe traag, maar als ze zich bedreigd voelen kunnen ze toch heel erg vlug zijn.

Groepsveranderingen

Delen met andere diersoorten

In serres of kassen kunnen ze ook met andere rustige reptielen (andere soorten kameleons) en amfibieën worden samengehouden, zolang deze maar ongeveer even groot zijn en/of niet in de bek van de kameleon passen (of omgekeerd).
Het is echter beter om ze apart te huisvesten, want oost-Afrikaanse kameleons zijn solitaire dieren. Zo voorkom je onderlinge agressie, kannibalisme en voedsel concurrentie.