Gedrag Spaanse Ribbensalamander

Basisgedrag

Bij sommige Spaanse ribbensalamanders zijn de uiteinden van de ribben te zien, de ribben duiden op agressiviteit, toch is deze soort redelijk ongevaarlijk.

Delen met andere soorten

In een groot vivarium met voldoende voedselaanbod kunnen verschillende salamanderssoorten, met dezelfde klimaateisen, bij elkaar gehouden worden. Verschillende ondersoorten moeten niet bij elkaar geplaatst worden. Eieren en larven moeten bij de volwassen dieren weggehaald worden, anders worden deze door de volwassen dieren opgegeten.