Gedrag Spatzalm

Basis gedrag

Als men spatzalmen in schoolverband wil houden dient men niet meer dan 3 paren in aquaria langer dan 150 cm te houden. In aquaria kleiner dan 125 cm niet meer dan 1 paartje. In tegenstelling tot andere karperzalmen kent de spatzalm namelijk broedzorg. Dit heeft tot gevolgdat ze een territorium moeten kunnen vormen. Bij teveel mannen loopt men kans dat ze elkaar flink te lijf gaan. Het stoerste mannetje uit de school eist het beste plaatsje op, terwijl andere mannetjes de mindere territoria mogen. Het mannetje interesseert zich vooral voor wat boven het wateroppervlak aantrekkelijk is, minder voor de omgeving in het water. Hij wordt onweerstaanbaar aangetrokken door de kleine opening tussen de dekruit en de filteruitloop, vooral wanneer er op een bereikbare plaats boven hem één of ander plantenblad zichtbaar is.

Groepsveranderingen


Delen met andere diersoorten

Het is vaak wel mogelijk verschillende karperzalmen bij elkaar te zetten, en ook andere soorten vissen kunnen goede medebewoners zijn, mits ze in hun gedrag een beetje vergelijkbaar zijn. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor vissen uit wateren met heel andere chemische en fysische eigenschappen.