Gedrag Tamar Wallabi

Basisgedrag

De tamar wallabi is een nachtdier. Overdag slaapt het dier in het struikgewas. ’s Avonds en ’s nachts de wallabi tevoorschijn om te eten. De tamar wallabi graast op open vlaktes, maar blijft wel dicht in de buurt van struikgewas voor als er gevaar dreigt. In het wild leeft deze wallabi voornamelijk solitair, maar in gevangenschap kunnen kan het dier in groepen gehouden worden.

Groepsveranderingen

Wanneer er een nieuw dier in de groep geïntroduceerd wordt, kan er agressie ontstaan tussen de dieren onderling, vooral bij mannetjes. Dit duurt totdat de plaats van het nieuwe dier in de groep bepaald is. Een dier dat tijdelijk uit de groep verwijderd wordt en later weer terug geplaatst wordt, geeft weinig problemen.

Delen met andere diersoorten

In het wild leeft de tamar wallabi voornamelijk solitair, maar in gevangenschap kan het dier goed met andere soortgenoten gehouden worden. De tamar wallabi kan ook samen met de emoe gehouden worden.