Gedrag Temminck Tragopan

Algemeen

In de broedperiode kunnen de hanen van de temminck tragopan agressie vertonen tegenover de hennen. De hennen worden soms gedood door de haan, wanneer de haan achter de hen aanrent om te paren. Wanneer een volière goed begroeid is, kan de hen zich verschuilen voor de haan.
In de broedperiode kunnen de hanen van de tragopanen sierlijk baltsen, doordat een gekleurde huidplooi in de nek opgezet kan worden.

Groepsveranderingen

Als tragopanen voor het eerst bij elkaar gezet worden, kan vooral een haan agressief uitvallen tegenover een hen. Tragopanen die in de toekomst een koppel zullen gaan vormen, kunnen het beste eerst een paar weken naast elkaar geplaatst worden in aangrenzende volières. Zodra de vogels bij elkaar worden gezet, kunnen de tragopanen gaan vechten, met de dood tot gevolg. De verzorger dient de vogels die pas bij elkaar zitten, zeker de eerste dag, goed te observeren. Wanneer een tragopan een wond heeft, doordat is gevochten, dienen de vogels onmiddellijk van elkaar gescheiden te worden.

Delen met andere diersoorten

Het is mogelijk om tragopanen samen met andere vogels te huisvesten. Wanneer de huisvesting klein is, is het niet verstandig om tragopanen samen te huisvesten met andere diersoorten. Ook als de verzorger optimaal met de tragopanen wil kweken, is combineren met verschillende soorten bij elkaar af te raden. De tragopanen kunnen verstoord worden door een andere diersoort. Het kan ook gebeuren dat de tragopanen de hele dag bezig zijn met het verjagen van andere diersoorten. In beide gevallen komt van paren en eieren leggen niet veel terecht.

Gedragsverrijking

Als geen gras groeit in de buitenvolière, dan kunnen graspollen ingeplant worden. De tragopanen eten ervan. Zodra alle gras afgegeten is, kan de kale pol verwijderd worden. Ook kan graan uitgestrooid worden door het verblijf. De tragopanen zijn dan een tijdje bezig om voer bij elkaar te zoeken. Afgeraden wordt om dit te doen met pallets, want door regen of vochtig zand worden de brokken vochtig. De korrels vallen dan uit elkaar. Ook ongeplukte bessen die nog aan de struik zitten, kunnen gevoerd worden. Met een hele krop sla kan een tragopan een tijd bezig zijn.