Gedrag Zwarte zwaan

Algemeen

Zwarte zwanen vormen koppels voor het leven. Meestal worden de paren in het eerste of het tweede levensjaar gevormd. Met een leeftijd van twee jaar kan een koppel voor nageslacht zorgen, maar meestal duurt het wel drie of vier jaar voor de eerste eieren worden gelegd. Deze zwanen dienen per koppel gehuisvest te worden. Als meer vogels samen zitten, zullen de mannetjes waarschijnlijk gaan vechten.
Zwarte zwanen kunnen zich op het land goed voortbewegen, vergeleken met andere soorten zwanen. Zelfs als zwarte zwanen de beschikking hebben over een grote vijver, maken de dieren veel gebruik van het land om bijvoorbeeld te gaan grazen.

Delen met andere diersoorten

Zwarte zwanen kunnen in de broedtijd agressief zijn naar andere watervogels en naar mensen. Zeker zodra mensen dicht in de buurt van het nest komen, kunnen de vogels hard met de vleugels slaan. In sommige situaties kunnen deze zwanen in de broedtijd met andere watervogels worden gehouden, maar dat is meestal niet mogelijk.