Gedragsverrijking (Oostelijke) keizerarend

Gedragsverrijking

  • Omgevingsverrijking


  • Hiermee wordt geprobeerd door veranderingen in de omgeving van het dier aan te brengen het natuurlijke gedrag te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn: het aanbieden van verschillende nestplaatsen, stromend water, of water- en zandbaden.

  • Objectverrijking


  • Bij deze vorm van verrijking wordt het dier bezig gehouden door verschillende nieuwe objecten in het verblijf te plaatsen. Bijvoorbeeld, het plaatsen van verse takken of nieuwe stenen in het verblijf. Ook bijvoorbeeld tennisballen geven het dier de nodige afleiding.

  • Voedselverrijking


  • Voorbeelden hiervan zijn: het aanbieden van nog hele dode dieren, die ze ng zelf moeten plukken. Of natuurlijk levende prooidieren aanbieden. Ook het geven van bijvoorbeeld vis dat is ingevroren in een stuk ijs is een manier om de dieren langer bezig te houden, dit wordt in dierentuinen wel gebruikt bij de condors, maar is misschien ook een optie voor arenden.

  • Sociale verrijking


  • Bijvoorbeeld door meerdere diersoorten samen te houden in een verblijf.