Gedragsverrijking Spatzalm

gedragsverrijking

  • Levend voer


  • Het jagen op levende prooien bevordert sterk de activiteit van karperzalmen. Ook de vitaliteit wordt beter wanneer regelmatig levend voer wordt aangeboden.