Geitenfokvereniging St. Anna

21juni2006
Bron: www.sintanna.org
Was het in de beginjaren van de vereniging bittere noodzaak om een goed producerende geit te fokken, nu ligt de nadruk meer op het plezier.
Geitenfokvereniging St. Anna is opgericht in 1913. Toen was geitenmelk een zeer welkome aanvulling op het dagelijkse menu. Ook waren er in die tijd veel lokale geitenfokverenigingen. Nu is St. Anna een bloeiende vereniging met circa 100 leden.

Toch is het zeker zo dat er vanuit St. Anna op diverse manieren gewerkt is aan vooruitgang.
Zo maakte St. Anna bijvoorbeeld berekeningen voor de correctiefactoren van melkgift, vet- en eiwitgehalte en de maand van aflammeren. Deze getallen hebben ertoe bijgedragen dat met name de factoren voor de eenjarige geiten zijn bijgesteld. Verder hebben deze geleid tot een verbetering voor vergelijking van geiten op verschillende leeftijden.
Tevens is er hard gewerkt aan een alternatief keuringsrapport. Door gebruik van een duidelijke schaalverdeling kunnen goede vergelijkingen gemaakt worden van de verschillende afstammelingen van één bok.
Daarnaast kunnen de eigenschappen van het dier zelf veel beter in kaart worden gebracht.
Op de nationale keuring heeft de vereniging al menigmaal nationale kampioenen voortgebracht, dus heeft St. Anna ook op dat gebied inmiddels haar sporen verdient.
Geitenfokvereniging St. Anna