Gezondheid Kanarie

Algemeen

Als vogels ziek zijn maken ze een lusteloze indruk, ze zitten bol, met de diep kop in de veren en vermageren sterk. Het is erg belangrijk om bij ziekteverschijnselen onder je vogels, een of meerdere vogels te laten onderzoeken, vooral omdat bij een acute infectie de sterfte zeer hoog kan zijn. Met maatregelen op het gebied van huisvesting, voeding en hygiëne, zoals bijvoorbeeld het afdekken van voliáres afdekken en het voorkomen, dat knaagdieren bij de vogels en het voer kunnen komen, kun je al heel wat risico op ziektes verminderen.
Als je denkt dat je kanarie niet geheel in orde is, zet hem dan op een warme plaats (maximaal 35°C) en neem contact op met je dierenarts.

Ziekten

Colibacillose (zweetziekte)
Salmonellose (paratyphus)
Pokken
Diarree.
Spoelwormen
Coccidiose
Atoxplasmos of Dikke leverziekte
Kou
Pokken/hapziekte
Luchtpijpmijten
Pseudotuberculose