Gezondheid Berberskink

Algemeen

Ziekten

  • Bloedluis

  • Het is een parasiet die leeft van bloed. Infecties van bloedluizen kunnen optreden wanneer er nieuwe dieren, planten of andere zaken in het terrarium gebracht worden.

  • Infecties aan de luchtwegen of longen

  • De aandoening komt veel voor bij pas geïmporteerde dieren. Ook slechte omstandigheden in het terrarium kunnen de oorzaak zijn. Enkele symptomen zijn: een onrustige ademhaling, een reutelende ademhaling, niezen, een geopende bek, en weigering van voedsel. Neem zo snel mogelijk contact op met een dierenarts.

  • Mondrot

  • Mondrot is één van de meest voorkomende ontstekingen in de bek. Deze kunnen op verschillende manieren veroorzaakt zijn. Soms is de oorzaak elders in het lichaam, maar ook hygiëne kan de grote boosdoener zijn. Mondrot is een bacteriële ontsteking die tot diep tussen de tanden door kan gaan. Neem contact op met de dierenarts, die zal waarschijnlijk een antibioticum voorschrijven. De kans op genezing is zeer groot, maar verwaarloos het zeker niet, dit kan anders de dood tot gevolg hebben.

  • Rachitis

  • Rachitis wordt veroorzaakt door een gebrek aan vitamine D3 of kalk. Het uit zich onder andere in kromme poten of staart, uitstekende heupbeenderen, opgezette tenen, slechte eischalen, slechte eiuitkomst, dode of kleine mismaakte jongen. Het is zeker bij volwassen dieren moeilijk te verhelpen, en kan voorkomen worden door een uv-lamp in het terrarium te plaatsen, of vitamine d3
    via het voedsel toe te dienen.