Handling Baardagaam

Algemeen

Men moet ervoor zorgen dat wanneer men een reptiel hanteert dat voor en nadien de handen worden gewassen. Zeker wanneer men nog meer reptielen heeft is dit noodzakelijk (was ze met water tussen de 45-50 graden en met zeep, zodat de parasieten loskomen). Wanneer dit niet gebeurd is er een groeter risico op kruisbesmetting. Kruisbesmetting wil zeggen dat er bacterien, parasieten e.d. van het ene dier naar het andere dier kan worden overgebracht.

Vangen/ fixeren

De baardagame kan je " tam " maken. Men moet dan wel van jongsaf aan het dier hebben vastgepakt. Bij hanteren maak je best 2 o' tjes, de ene hand plaats je vlak achter de kop met de vingers naar boven, de 2e hand plaats je achter de lies, voor de achterpoten met de vingers naar beneden. Als je bang bent om het dier aan te raken blijf je er beter af. Bij aarzeling kunnen ze immers agressief worden. Laat het dier nooit vallen in paniek en trek in geval van een beet nooit je hand terug omdat de wonde dan alleen maar erger wordt.

Transport

Veiligheid

Was steeds je handen na het vastnemen, want reptielen zijn drager van Salmonella kiemen.