Handling Hangbuikzwijn

Fixeren en vangen

Hangbuikzwijnen krijgen snel paniekreacties en zijn zeer stressgevoelig (spontane hartaanvallen, shock). Het is dus belangrijk een hangbuikzwijn met grote voorzichtigheid te naderen.

Transport en veiligheid

Hangbuikzwijnen mogen alleen getransporteerd worden in goed geventileerde kisten. Hierbij moet gelet worden op oververhittinggevaren.