Handling Reuzenpad

Algemeen

Raak de padden, vanwege hun kwetsbare huid, zo min mogelijk met de handen aan. De reuzenpad dreigt, bij verstoring, vaak. Dit doet de reuzenpad door zijn rug naar voren te keren. Ook kan Bufotoxine (het gif van de reuzenpad) uitgescheiden worden, of de pad urineert in je hand.

Fixeren en vangen

Vang padden door ze in een bakje te laten lopen of springen, zonder de padden met de handen aan te raken. Grotere soorten padden, zoals de reuzenpad, kunnen ook met twee vingers bij de taille vastgehouden worden.

Transport en veiligheid

De reuzenpad is een van de twee giftigste padden, het gif is zeer gevaarlijk. Verpak de padden in een plastic bakje met een vochtig stukje mos, wanneer de dieren verplaatst moeten worden.