Handling Dwerggoerami

Algemeen

Om te voorkomen dat de slijmlaag van de vis beschadigd dient men de vis te hanteren met een netje. Een beschadiging van de slijmlaag kan fataal worden voor een vis. Hanteren met de handen kan voor ernstige schade zorgen.

Vangen/ fixeren

Een vis vangen dient te gebeuren met een netje. Hierdoor wordt de slijmlaag niet beschadigd en wordt de vis minder aan stress blootgesteld.

Transport

Vissen raken erg gestrest tijdens transport. Voorgeschreven is dat een vis vervoerd dient te worden in een plastic zak speciaal voor dit transport. Deze zak dient 1/3 deel water en 2/3 delen zuurstof te bevatten.

Veiligheid

Laat een plastic zak welke speciaal geschikt is voor het vervoer van vissen nooit in de volle zon staan. De temperatuur in de zak kan dan te hoog oplopen. Dit kan weer zorgen voor zuurstoftekort. Ter bescherming tegen teveel lichtinval etc. kan men een krant om de plastic vervoerszak draaien.