Handling Eekhoorn

Vangen en Fixeren

Het is vrij moeilijk om eekhoorns tam te krijgen. Het kost veel tijd om dit voor elkaar te krijgen. Bij de grijze eekhoorn gaat het over het algemeen sneller als bij de rode. De grijze eekhoorn past zich snel aan en raakt sneller gewend aan mensen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_eekhoorn).
Eekhoorns zijn over het algemeen stressgevoelige dieren en dit is ook aan het gedrag terug te zien. Het eten van voeding uit de hand zullen zij niet snel doen. In de natuur wordt het voedsel meegenomen naar een veilige plek om het vervolgens daar te consumeren. In gevangenschap moeten ze zich dus erg veilig voelen voordat zij uit de hand zullen eten.
Er dient erg rekening gehouden te worden met de scherpe tanden en nagels van de eekhoorn. Met de tanden zijn zij in staat om diepe wonden aan te brengen. Voordat een eekhoorn gevangen en gefixeerd kan worden is het erg belangrijk dat hij erg gewend is aan de persoon die dit doet. De eekhoorn moet zich veilig voelen. Bij het verrichten of laten verrichten van medische handelingen is het noodzakelijk om de eekhoorn onder narcose te brengen. Dit kost anders te veel stress voor de dieren en de dieren kunnen agressief reageren.
Het vangen van eekhoorns kan gebeuren middels een lang, zacht net. Het beste kan er een heel fijn mazig net gebruikt worden, zodat de eekhoorn zo min mogelijk beschadigd kan worden. Het net mag geen scherpe randen en/of uitsteeksels bevatten waardoor de eekhoorn beschadigd kan worden.
Als de eekhoorn gevangen is en uit het net gehaald wordt, moet de eekhoorn via de buitenkant van het net goed vastgehouden worden, achter het hoofd en de nek. De eekhoorn mag nooit bij de staart gevangen worden, de kans bestaat dan dat de huid van de staart loslaat. Voor eigen veiligheid kunnen er handschoenen gedragen worden waar eekhoorns niet doorheen kunnen krabben of bijten.

Transport

Bij het transporteren van eekhoorns dient er rekening gehouden worden met de scherpe tanden en nagels van de eekhoorns. Transportkisten moeten bestand zijn tegen deze nagels en tanden. Houten transportkisten zullen niet voldoen, hier kunnen de eekhoorns doorheen bijten.