Handling Temminck Tragopan

Vangen/ fixeren

Als tragopanen gevangen worden, dient dit zo snel mogelijk te gebeuren om stress voor de betreffende vogel en de medebewoners te beperken. Tragopanen kunnen het makkelijkst gevangen worden met een schepnet. De vogel dient vervolgens vastgepakt te worden door beide handen om het lijf te houden. Eventueel kunnen met één hand beide poten vastgepakt worden, terwijl de andere hand het lichaam ondersteund.

Transport

Als tragopanen vervoerd worden, dient dat te gebeuren in een vervoerskist of een stevige kartonnen doos. De afmetingen hiervan dienen ongeveer vijftig bij vijftig centimeter te bedragen, met een hoogte van vijftig centimeter. Tragopanen dienen altijd alleen in een kist of doos te worden vervoerd. Zelfs als de kist groot genoeg is, mogen geen twee tragopanen samen worden vervoerd.