Health and Welfare of Captive Reptiles

29september2010
Publisher: Springer, 1994
In dit uitgebreide handboek wordt het welzijn van reptielen in gevangenschap behandeld. De positieve en negatieve kanten van de verschillende methodes voor het houden van reptielen worden onder de loep genomen.
De editors zijn ieder experts in het vakgebied en hebben een grote, internationale groep van schrijvers weten aan te trekken. In diverse hoofdstukken worden verschillende aspecten uitgewerkt zoals fysiologie, fysieke en psychologische stress, nutritie, normaal gedrag en zaken rond dierziekten en omgeving. Ook wordt ingegaan op onderzoek aan reptielen, en worden adviezen gegeven voor de opzet hiervan.
Stress wordt uitgebreid behandeld, de effecten van stress op reproductie, op het immunologisch systeem en op het metabolisme.
In de inleiding wordt al gesteld dat er nog maar bitter weinig bekend is over reptielen en hoe de dieren gehouden zouden moeten worden. Lang werden reptielen als inferieur aan zoogdieren en vogels gezien omdat die zich later in de evolutie ontwikkeld hebben. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van het houden van reptielen roepen haast nog meer vragen op. Maar wel is duidelijk dat hoe meer bekend wordt over reptielen, hoe meer duidelijk is dat het geen insensitieve, primitieve dieren zijn.

Het boek is goed geschreven en is daarmee bruikbaar voor iedereen die reptielen houdt. De doelgroep zijn vooral dierenartsen, reptielenkwekers, reptielenverzorgers in dierentuinen en opvangcentra en zoölogen.


Health and Welfare of Captive Reptiles
Clifford Warwick, Fredric L. Frye and James B. Murphy (editors)
Publisher: Springer, 1994
ISBN-10: 0412550806
ISBN-13: 978-0412550805