Het leven der bijen

14augustus2007
G. Nixon, Uitgeverij het Spectrum, ISBN10: 903150503X, ISBN13: 9789031505036
Al heel lang bestaat er belangstelling voor bijen. Talloze boeken zijn over bijen verschenen, maar de meeste daarvan gaan over de honingbij. Toch is dit maar één van de ongeveer 10.000 bijensoorten die over de gehele wereld bekend zijn.
De auteur wil de lezer werkelijk een kijk geven in de gehele bijenwereld. Het is natuurlijk niet zijn bedoeling allerlei onbekende soorten te bespreken; tegen de achtergrond van hun algemene levenswijze behandelt hij de intrigerende gewoonten en gedragingen van de belangrijkste: honingbij, solitaire bijen en hommels.
Elk aspect van het leven komt ter sprake: ontwikkeling van ei tot volwassen dier, paring, het maken van een nest, broedzorg, het leven in gemeenschap, stuifmeel verzamelen, de 'bijentaal' (het beroemde dansen), smaak , reuk en kleurzin. Interessant is ook het werk van de metselaars, de timmerlui, de wolkaarders en de bladsnijders onder hen. De vreemde gewoonten van de koekoeksbijen komen evengoed aan bod als de vragen 'waarom sterft een bij als ze gestoken heeft?', en 'maken alle bijen honing?'
Dit is een naslagwerk voor zowel leken als voor diegene die reeds bekend zijn met bijen.