Hoe vogels leven

20januari2010
Bron: Fontaine Uitgevers, 2007
Dit prachtig vormgegeven boek over het leven van vogels is een aanrader. Verschillende aspecten van het gedrag van vogels komen aan bod en zo wordt een unieke blik in de complexe wereld van vogels geboden.
Dit boek volgt nu eens niet de indeling in soorten, of in anatomie, fysiologie of iets dergelijks. In zes hoofdstukken wordt steeds één aspect van het gedrag van vogels onder de loep genomen. De hoofdstukken zijn getiteld: Beweging, Vogeltrek, Voedsel en foerageren, Broeden, Waar leven vogels en Vogels en de mens. In het hoofdstuk Beweging komt uiteraard vliegen aan de orde, naast zwemmen en duiken maar ook rui en veerverzorging. In het hoofdstuk Vogeltrek is ook aandacht voor vogels en het weer en dwaalgasten. Baltsen en zang en roep komen aan de orde in Broeden maar ook is daar aandacht voor ongewoon broedgedrag zoals parasitisme. Vogelbescherming maar ook jacht komen aan de orde in Vogels en de mens, naast de rol van vogels in folklore en cultuur.
Elk onderwerp wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden en geïllustreerd met kleurenfoto’s. Een index zorgt ervoor dat ook over een specifieke vogelsoort wat terug te vinden is. En verder zijn een verklarende woordenlijkst, literatuurlijst en een lijst met nuttige adressen opgenomen.


Hoe vogels leven
Stephen Moss
Fontaine Uitgevers, 2007
Vertaald uit het Engels door André van Loon (oorspr: The private life of birds)
ISBN10: 9059562100
ISBN13: 9789059562103