Huisvesting Struisvogel

Omheining

De afrastering van een struisvogelverblijf dient stevig te zijn. Het verblijf dient te bestaan uit een binnenverblijf en een buitenverblijf, met een doorgang ertussen die gesloten kan worden. Als het buitenverblijf schoon wordt gemaakt, dan kunnen de struisvogels binnen opgesloten worden. Een binnenverblijf is noodzakelijk voor struisvogels, om de dieren tegen slechte weersomstandigheden te beschermen.

Ondergrond

De bodem van het binnenverblijf kan bedekt worden met stro, houtsnippers of zand. Indien voor de ondergrond van het binnenverblijf wordt gekozen voor alleen beton, en de struisvogels lopen hier veel op, dan zullen de voetzolen teveel afslijten. Daardoor kunnen ontstekingen ontstaan aan de poten. Het beton kan uit voorzorg afgeschermd worden met een rubberen mat.
Een groot buitenverblijf kan worden ingezaaid met gras. Als de ruimte klein is of als er veel struisvogels zitten, zal het gras opgegeten of kapot gelopen worden. De struisvogels nemen graag een stofbad in zand, waarvoor in het buitenverblijf een plek gecreëerd dient te worden. Het buitenverblijf kan ook helemaal met zand bedekt worden.

Onderhoud

De stal van de struisvogels kan het beste elke dag schoongemaakt worden. Het dagelijkse werk bestaat uit het verwijderen van mest. Als de bodemlaag vuil is, dient die helemaal vernieuwd te worden. Dat is afhankelijk van het oppervlak van de stal, van het aantal bewoners en van de weersomstandigheden. Zolang het stro schoon en niet vochtig is, kan het enkele weken meegaan.
In het buitenverblijf dient de mest dagelijks verwijderd te worden.

Maten

De minimale hoogte voor de afrastering van een struisvogelverblijf is twee meter. Wanneer de afrastering lager is, kan een struisvogel ontsnappen. Het binnenverblijf dient drie meter hoog te zijn, zodat ook de hanen het dak niet raken. Wanneer volwassen struisvogels in grote groepen worden gehuisvest, neemt de activiteit van de dieren af. Voor de commerciële struisvogelhouderij geldt een maximum van veertig struisvogels per verblijf. Voor struisvogels die als gezelschapsdier gehouden worden, is het aan te bevelen het verblijf zo groot mogelijk te maken.