Huisvesting Dwerggeit

Omheining

De omheining van de wei waar de dwerggeiten lopen moet minimaal 1,25 m hoog zijn. Dwergeiten zijn namelijk erg goed in ontsnappen. Zorg er voor dat er geen verhogingen liggen naast het hek. Naast het hek kan ook gebruik gemaakt worden van een electrische draad. De geiten leren dan al snel ervan weg te blijven. Als je bomen in de wei hebt, moeten deze beschermd worden. Dit kan bijvoorbeeld met kippengaas. Controleer regelmatig of het gaas nog goed om de boom zit.

Vloer

Belangrijk is om de vloer in de stal goed droog te houden. Een dik strobed is erg lekker voor de dwerggeiten. Hier kunnen ze warm op liggen.

Onderhoud

Maak de vloer in de stal regelmatig schoon en ververs het stro.

Omgeving

Dwergeiten hebben behoefte aan een tochtvrije en droge stal. Zorg ervoor dat in de stal ramen zijn zodat er in de winter ook voldoende licht is. Maak de ramen hoog genoeg. Dedwerggeiten mogen niet met hun pootjes bij het glas kunnen.
De ingang van de stal moet breed genoeg zijn. Mocht een dwerggeit voor de ingang gaan liggen, kunnen de anderen geiten nog naar binnen.
Om de dwerggeiten in de stal te voeren kan gebruik gemaakt worden van een ruif. Dat is een bak op een paal waar het hooi in kan. Omdat de ruif niet helemaal dicht is kunnen de geiten van de onderkant bij het hooi.

Maten

De grootte van de stal hangt af van het aantal dwerggeiten. Voor twee dwerggeiten is minimaal 6 m2 nodig. De omheining van de wei waar de geiten lopen moet minimaal 1,25 m hoog zijn.