Huisvesting Ezel

Maten en vloeroppervlakte

Voor twee tot vijf ezels is een omheind gebied van minimaal 500 m2 nodig. Voor elke ezel meer, 30 m2 extra. Het staloppervlak, per ezel dient minimaal 5 m2 te zijn. Er dient, binnen de omheining, een overdekte plaats te zijn om de ezels en het voedsel tegen regen te beschermen en schaduw te verlenen. Het is belangrijk dat er een mogelijkheid is de dieren te kunnen scheiden of af te zonderen.

Omgeving en omheining

Het hek moet een hoogte van 1,60 m hebben. Ook sloten met water, of droge grachten kunnen als afscheiding dienen. De stallen dienen een vaste ondergrond met strooisel te hebben. Voor de ezels is het belangrijk dat er ook niet verstevigde plaatsen zijn, waarin ze kunnen rollen.

Onderhoud en verzorging

De ondergrond van veel bezochte plaatsen moet verstevigd worden, bijvoorbeeld de voer- en drinkplaatsen. Dat maakt het schoonhouden eenvoudiger en bevordert het afslijten van de hoeven.