Huisvesting Spatzalm

Omheining

Wanneer men Spatzalmen in een gezelschapsaquarium houdt, moet men ervoor zorgen dat er goed sluitende dekruiten op het aquarium liggen of dat de lichtkap beslist niet kiert. Spatzalmen zijn namelijk goede springers. Dit komt ze overigens goed van pas bij het afzetten van de eieren.
Voor de vissen dient het water een DGH (Duitse hardheid) 2 tot 15° te hebben. Een pH-waarde tussen de 6,5 en 7,2 is ideaal voor deze vissensoort. Een temperatuur tussen 24 en 26°C is een goede temperatuur voor spatzalmen.

Vloer

Zand of fijn grind (korrelgrootte 1-3 mm) wordt gebruikt als bodemlaag. Het grind mag niet scherpkantig zijn, anders kunnen de vissen zich verwonden. De bodemlaag moet minstens 3, liefts 5 cm dik zijn, zodat de plantenwortels de nodige houvast vinden.

Onderhoud

Het aquarium raakt geleidelijk verontreinigd door de vissen zelf, door afgestorven plantendelen en restjes voer. Daarom moet het water voortdurend worden gefilterd, en moet ook regelmatig een gedeeltelijke waterverversing worden uitgevoerd. Hoeveel water er ververst dient te worden hangt af van de visbezetting en de inhoud van de bak. Meestal dient eens per 14 dagen een kwart van het water vervangen worden door vers water. Dit moet wel eerst op temperatuur zijn gebracht.

Omgeving

Als decoratie kan men kleine stukken kienhout of halve kokosnootschalen gebruiken. Deze dienen wel van tevoren worden gewaterd of uitgekookt. Ook dode beuken- of eikenbladeren kunnen in de bak worden neergelegd. Deze bladeren kunnen dan als schuilplaats gebruikt worden. De bak dient ook planten te bevatten. Zorg ervoor dat er genoeg zwemruimte overblijft voor de vissen, maar plant wel voldoende planten. Veel karperzalmen houden niet van felle verlichting boven de bak. Een enkele tl/buis, over de volle lengte van de bak is voldoende. Voor de filtering is een klein motorgedreven binnenfiltertje voldoende. Verder dient men ook een thermostaat in de bak te plaatsen.

Maten

Een aquarium van 50 liter is voldoende om spatzalmen te houden. Houdt wel rekening met de territorialiteit van deze vis.