Huisvesting Zwarte wouw

Omheining

Doordat roofvogels goed kunnen vliegen dient de bovenkant van het verblijf afgesloten te zijn. Zorg ervoor dat zeker 1 zijde van het verblijf is afgedicht. Dit maakt het voor de verzorger makkelijker om verrichtingen te doen zonder dat de vogels hem kunnen zien, en de vogels zullen zich minder snel bedreigd voelen.
Een inrichting met bomen en struiken die de vogels kunnen gebruiken als zitplaats is zeer geschikt.
Er dient wel voldoende ruimte rondom de bomen en struiken te zijn, zodat de vogels goed kunnen landen.

Vloer

Als bodembedekking in een voliere is zand, gravel of stenen een goede basis. Dit zorgt voor een zo droog mogelijke ondergrond. Het is ook een bedekking die makkelijk is schoon te houden.

Onderhoud

Roofvogels drinken over het algemeen niet veel water. Het zijn meestal de jonge en zieke vogels die wat drinken. Er moet dan ook altijd de beschikking zijn over schoon drinkwater.
Het verblijf dient niet meer dan 1x per week schoongemaakt te worden incusief het bad. Wanneer men het vaker gaat doen raken de dieren teveel verstoord.
Voederbakken dienen vaker verschoond te worden i.v.m. het verouderen en bederven van oud voedsel.

Het gehele verblijf dient 1x per jaar volledig schoongemaakt te worden. Het is het beste om dit 6 tot 8 weken voor de broedperiode te doen. De vogels dienen dan te worden gevangen en kunnen dan meteen worden behandelt tegen bijv. wormen

Omgeving

Het verblijf van roofvogels dient ver genoeg van een ander verblijf te staan. De roofvogels mogen geen contact kunnen maken met vogels uit een ander verblijf.
De fokparen moeten een grensomheining krijgen die wat verder van het publiek afstaat dan bij het gewone verblijf. Dit is nodig om de bezoekers te ontmoedigen om vingers of voorwerpen door de omheining te steken.

Maten

Verblijven dienen groot genoeg te zijn. Dit betekent dat er geen agressiviteit onder de vogels waargenomen mag worden.